Home Page Image
     


DESPRE PROIECT

Proprietatile fizice ale materialelor nanocompozite formate din nanoparticule (NP) inglobate intr-un material dielectric matrice difera considerabil de cele ale materialelor respective in stare masiva (bulk) sau ale nanoparticulelor in sine. Astfel de materiale nanocompozite (NC) prezinta proprietati electrice, optice, magnetice si catalitice complet noi, care sunt de mare interes pentru aplicatii. Citeva exemple de astfel de aplicatii sunt dispozitive de comutare optice, medii de inregistrare magnetice de densitate ultra-inalta, catalizatori eficienti sau senzori.

Nanocompozitele in care anumite nanoparticule metalice sunt inglobate intr-o matrice dielectrica transparenta au un raspuns optic neliniar marit considerabil si un timp de raspuns ultrarapid (picosecunde). Alte tipuri de materiale nanocompozite prezinta proprietati magnetice noi de interes considerabil. 
 Depunerea laser pulsata (PLD) prezinta o serie de avantaje pentru obtinerea de NC. In urma procesului de ablatie, in functie de conditiile de depunere, se formeaza fie un strat subtire continuu (prin coalescenta particulelor), fie NP. PLD permite controlul independent al sintezei nanoparticulelor si al stratului subtire care constituie matricea in care acestea se inglobeaza si permite controlul parametrilor caracteristici esentiali aplicatiilor, rezultind un grad ridicat de control, flexibilitate si reproductibilitate a procesului.

Va fi utilizata depunerea PLD secventiala pentru a se obtine materiale nanocompozite cu proprietati optice si magnetice imbunatatite. Metoda consta in depunerea succesiva prin PLD a stratului subtire si a nanoparticulelor din tintele respective. Pentru a obtine un control al proprietatilor morfologice, structurale si functionale a nanocompozitelor, vor fi studiate efectele unor parametri PLD primari. Efectul parametrilor de material vor fi de asemenea studiati. Un avantaj al metodei il constituie faptul ca amindoi constituentii nanocompozitelor, matricea si nanoparticulele, vor fi obtinuti prin PLD, in etape succesive ale aceleiasi depuneri, ceea ce simplifica procesul, asigurindu-i flexibilitatea si reproductibilitatea.

Scopul final al proiectului este de a obtine materiale nanocompozite avind proprietati optice si magnetice imbunatatite cu aplicatii in dispozitive optice si nano-magnetice, utilizind depunerea laser secventiala. Proprietatile functionale ale nanocompozitelor optice si magnetice care sunt de interes pentru aplicatii: susceptibilitate optica neliniara de ordinul trei extrem de ridicata (10-7 esu), timp de raspuns optic in domeniul ps, si respectiv cimpuri magnetice coercitive cu doua ordine de marime mai mari decit in materialul masiv, vor fi atinse prin optimizarea parametrilor de depunere si de material pentru a controla proprietatile nanoparticulelor si ale straturilor subtiri.

 
 
  Last update: 14.01..2010